top of page
Låvda Svart.png
AKTAVUOHTA.png
Ribadit 2 WEB Photo Torgrim Halvari.jpg

Ribadit

Director, Script, Producer - Elle Sofe Sara
Photo and editing - Andreas Ausland
Ljud - Stein Ausrund
Music - Wimme Tapani Rinne

CAST: Mikkosa Elle Anne Heiken Ante Andte Gaup- Juuso Sara Katrine Aleksandersen Isak Anta Kvitfjell Minna Mannelquist Geir Hytten

Ribadit (att dra i bältet) var en tradition i samebyn Guovdageaidnu. I den här filmen möter vi två äldre som upplevt detta. Regissören Elle Sofe orkestrerar denna tradition till liv med samiska ungdomar och dansare.

Ribadit, gaikut boahkánis, lei dáhpin Guovdageainnus ovdal. Filmmas mii deaivat guokte vuorraset olbmo geat dovdaba dán vieru. Bagadalli Elle Sofe ealáskahttá dán jávkan vieru vuorddekeahtes vugiin, ovttas sámi nuoraiguin ja dánsáriiguin.

bottom of page