top of page
860359_567579893253298_1672271884_o.jpg

Om oss

Invisible People Contemporary Dance Company

Turnerande danskompani som även skapar målgruppsanpassade produktioner, screendance och scenkonst. Vi är baserade i Jokkmokk, ovanför polcirkeln och det gör oss till det nordligaste danskompaniet i Sverige.

​ Kompaniets syfte är att upplysa publik och samhället om Sápmi. Vi arbetar med samiska artister och konstnärer för att skapa konst om Sápmi, av samer, för alla. Vi arbetar även med andra urfolk runt om i världen.

Vår historia

”Invisible People Contemporary Dance Company” tar upp ämnen som legat och ligger samerna nära i historien som; miljö, natur, det sätt de levt och lever på, historiska händelser som påverkat och påverkar samernas sätt att leva på idag.

 

Dessa ämnen kommer gestaltas genom dans, musik, jojk och visuell konst som kan tala till alla vare sig bakgrund eller ålder. Målet är att skapa intresse och nyfikenhet för Sápmi, dess skönhet och en förståelse för att detta är ett samhälle och kultur att ta till vara på och lära av.

Om samer

Samerna är ett folk som både har blivit tvångsförflyttade och kategoriserad av rasbiologi, vilket både påverkat Samernas historia och hur de lever i dagens samhälle. Än idag lär barn sig mer om andra minoritetsbefolkningar i skolan än om sin egna ursprungsbefolkning; Samerna.


Som same ska man ha rätt till att lära sig samiska i skolan. I praktiken är det inte så lätt som det låter att få den undervisning som samiska barn har rätt till och krävs för att bevara de samiska språken.


”Invisible People” / ”Det osynliga folket” är ett öknamn samerna har tilldelats då de har osynliggjorts av samhället. Detta kompanis syfte är att synliggöra det samiska folket, språken och konsten genom turnerande dansföreställningar i en nyskapande tappning. Namnet är en påminnelse om samernas förtryck.

Konstnärer och samarbeten

bottom of page