top of page
DSC_0568_edited.jpg

GÁLLOK

Vårt land

Om Gállok

GÁLLOK
Kallak
De vill bygga en gruva här.
Jåhkågasska…
…där mina förfäder var långt före någon annan.
Sápmi, hem, där vi har våra renar.

Detta är ett tillfälligt spel för dem,
Men skulle vara ett ärr i marken, i jorden, för alltid.

Detta skulle vara förödande för alla urbefolkningar här.
Men också för alla på jorden.
Vi måste ta hand om varje bit av jorden vi har kvar,
för att kunna överleva.
Den svenska regeringen kommer att fatta sitt beslut om denna gruva
nu i februari/mars.

Är DU verkligen beredd att tillåta detta?
Om inte.
Du borde göra något åt detta.
Gör ditt uttalande.
Skriv under protestlistor, gör alla uppmärksamma på att detta pågår (länk nedan).
Eftersom.
Vi har inte mycket tid kvar.

bottom of page