top of page
Liv Aira och Marika Renhuvud

Finansiärer och samarbeten

Vi är stolta över att få stöd och finansiering av ett antal olika organisationer och människor. Det är viktigt för oss som företag att ha ett bra samarbete med alla våra finansiärer för att kunna producera professionella föreställningar och vi presenterar några av våra finansiärer och samarbeten här.

Kulturrådet stöder Invisible People Contemporary Dance company

Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.

Stöder i följande produktioner:

 • Ájttega

 • Akti Lij

 • Gidágiesse

 • Ett minne en känsla

 • Den dansande boken

 • Bidum Iedno

Scenkonst Sörmland stöder Invisible People Contemporary Dance company

Scenkonst Sörmland

Scenkonst Sörmland är en del av Kultur & Utbildning Sörmland, som är ett verksamhetsområde inom Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är politiskt ansvarig för verksamheten, och finansieras av regionen, länets nio kommuner samt Statens Kulturråd. Kultur & Utbildnings vision är just att ”vidga vyer och väcka engagemang”, samt att bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället.

Stöder i följande produktioner:

 • Ájttega

Sparbanken Nord stöder Invisible People Contemporary Dance company

Sparbanken Nord

För oss är det viktigt att det går bra för vår region. Därför satsar vi stort på vårt samhällsengagemang. För går det bra för företagen, organisationerna och människorna som bor här, så går det bra för oss. Och går det bra för oss så kan vi investera ytterligare i projekt som skapar långsiktig hållbarhet och därigenom bidra till den cirkulära ekonomin.

Stöder i följande produktioner:

 • Ájttega

 • Bidum Iedno

Region Norrbotten stöder Invisible People Contemporary Dance company

Region Norrbotten

Region Norrbotten har ett politiskt styrt uppdrag att göra konst och kultur tillgängligt för dig som bor i Norrbotten och för besökare.

Region Norrbotten har i uppdrag att göra konst och kultur tillgängligt för dig som norrbottning eller som besökare. För det arbetet ansvarar kulturenheten som tillhör Avdelningen för regional utveckling vid Region Norrbotten.

Kulturenheten arbetar på uppdrag av kulturdepartementet och länets folkvalda politiker med att främja regional kulturutveckling i Norrbotten.

Stöder i följande produktioner:

 • Ájttega

 • Akti Lij

 • Bidum Iedno

Kultur och upplevelser Jokkmokk stöder Invisible People Contemporary Dance company

Kultur och upplevelser

Jokkmokks Kommun

Kultur- och upplevelseutveckling i Jokkmokks kommun är namnet på Kultur- och fritidsnämndens mångåriga satsning på utveckling av kultur- och upplevelsesektorn i kommunen. Projektet förkorts KUPP.

Stöder i följande produktioner:

 • Ájttega

 • Akti Lij

 • Gidágiessi

Logo Samerådet.jpeg

Samerådet

Samerådet är samernas gemensamma, ideella, kulturpolitiska och politiska institution som är verksam i Norge, Sverige, Ryssland och Finland som en samarbetsorganisation för samiska organisationer. Sen inrättandet år 1956 har Samerådet arbetat aktivt med samepolitiska strävanden.

Stöder i följande produktioner:

 • Ájttega

Region Dalarna.png

Region Dalarna

Region Dalarna har ansvar för regionala kultur- och bildningsfrågor. Kultur får människan att utvecklas och må bra. Uttrycksförmåga och kreativitet stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin.

Stöder i följande produktioner:

 • Akti Lij

Norrlandsoperan.png

Norrlandsoperan

Norrlandsoperan i Umeå grundades 1974 som regional operaensemble. Idag är Norrlandsoperan ett scenkonsthus med symfoniorkester, opera, dans, musik, konst samt verkstäder och ateljéer. Utifrån visionen ”Norrlandsoperan – en spelplats för nya uttryck” är ambitionen att söka och öppna nya konstnärliga vägar, nå nya publikgrupper, väcka engagemang och vara en del av samtidsdebatten.

 

Här skapas moderna och högkvalitativa opera-, musik- och dansproduktioner som rör sig i spänningsfältet mellan bekräftelse och utmaning. Barn och ungdomar är en prioriterad publikgrupp.

Norrlandsoperan ägs av Region Västerbotten och Umeå kommun. I uppdraget ingår att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik, dans, performance och konst, samt att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella scenkonsten i Västerbotten.

Norrlandsoperan ingår i turnénätverket Norrlands nätverk för musikteater och dans, NMD.

Stöder i följande produktioner:

 • Akti Lij

Längmanska Företagsfonden.png

Längmanska Företagarfonden

Scenkonst Sörmland är en del av Kultur & Utbildning Sörmland, som är ett verksamhetsområde inom Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är politiskt ansvarig för verksamheten, och finansieras av regionen, länets nio kommuner samt Statens Kulturråd. Kultur & Utbildnings vision är just att ”vidga vyer och väcka engagemang”, samt att bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället.

Stöder i följande produktioner:

 • Bidum Iedno

Älvsbyns Kommun.png

Älvsbyns Kommun

Scenkonst Sörmland är en del av Kultur & Utbildning Sörmland, som är ett verksamhetsområde inom Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är politiskt ansvarig för verksamheten, och finansieras av regionen, länets nio kommuner samt Statens Kulturråd. Kultur & Utbildnings vision är just att ”vidga vyer och väcka engagemang”, samt att bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället.

Stöder i följande produktioner:

 • Bidum Iedno

ast-liggende-bla_liten.png

Sydsamiska Teatern

Stöder i följande produktioner:

 • Akti Lij

bottom of page