top of page
Låvda Svart.png
AKTAVUOHTA.png
Birds in the earth.jpeg

Eatnanvuloš lottit

Manus och regi av Marja Helander

Dans och koreografi av Birit Haarla, Katja Haarla

Film och klippning av Mauri Lähdesmäki

Ljuddesign av Pekka Aikio med Konsta ljuddämpare Mikkonen, Pekka Kumpulainen

Ljudmixning av Pekka Karjalainen / Meguru Film Sound Oy

Ställassistent Outi Pieski

Direktörsassistent Mauri Lähdesmäki

DCP Teijo Pellinen / Kinokki

Producerad av Studio Marja Helander, 2018

Musik komponerad av Tapani Rinne, Wimme Saari, Elle Sofe Henriksen, Konsta Mikkonen, Tuomas Norvio.

Eatnanvuloš lottit / Fåglar i jorden är en kortfilm baserad på dans och experimentellt berättande. Två samiska systrar, Birit och Katja Haarla, dansar genom byarna och förlorade skogarna på samiskt land hela vägen söderut, till Helsingfors, där viktiga beslut fattas. Tonvikten ligger på ägandet av samisk mark och samernas rättigheter i nutiden

Finland, samerna är Fennoskandias ursprungsbefolkning. Naturens polaritet och det västerländska sättet att leva filtreras genom humor.

Musik framförd av Wimme & Rinne, RinneRadio:

Musik från albumen "StaRRk" och "Human";

Rockadillo Records, ℗ Zen Master Publishing Oy / Tapio Korjus

Musiker:

Tapani Rinne, Wimme Saari, Elle Sofe Henriksen,

Milla Viljamaa, Aili Ikonen, Stina Koistinen, Ilpo

Väisänen, Olivia Holladay, Konsta Muffler Mikkonen,

Tuomas Norvio

Film med stöd av:

Kone Foundation

Internationella Samiska Filminstitutet / Liisa Holmberg - Filmkommissionär

Konstfrämjande centrum Finland

bottom of page