top of page
Låvda Svart.png
AKTAVUOHTA.png
Workshop Marit.jpg

Workshop Söndag

Workshopen är baserad på mina olika erfarenheter i att jobba med golvarbete, vad som även kallas generellt för ’floorwork’. Det är en dynamisk uppsättning mellan fysiskt utmanande koordination och styrka, men också ett utforskande i flöde och nära relation till golvet. Mina inspirationer kommer från mångårig träning i tekniker såsom Flying Low, Release the Beast och den Japanska kampsporten Aikido. I alla dessa former återkommer vi till en balans mellan fysisk disciplin, passion till dansen och vår inre musikalitet. Vi kommer att arbeta med varierande sätt att bemöta golvet från olika nivåer och utforska kroppen som en stark, härdad kropp där vi hämtar mod till att gå bortom de fysiska, inneboende gränserna vi sätter framför oss. Efter vi hittat olika kontaktytor mellan kroppen och golvet, hittar vi vägen till vår motståndskraftiga kropp och njutning till dansen. Klasserna börjar med övningar på golvet där vi hittar kontakt med fötter och händer som kommer hjälpa oss att röra oss med lätthet över golvet. Vi kommer öva på att använda styrka och teknik för hålla oss svävande, sedan utveckla övningarna i form av fraser och improvisationer där händer och fötter hjälper oss att gå från stående till liggande där vi scannar av alla våra kontaktytor. Sedan övergår vi till mer intensiva övningar där vi tränar på känslan att ’flyga över golvet’ och känsla av kontroll över vår kropp och landningar. Klassen kommer att avslutas med en dansfras/repertoar ur den nya föreställningen ”of itself : in itself” av Humans & Soil. Om man har någon typ av knäskada rekommenderas att ta med knäskydd.

bottom of page