top of page
Låvda Svart.png
AKTAVUOHTA.png
maskdans.jpg

Workshop Lördag

Lärare:

Elisabeth Heilmann Blind, Maskdansare

Maskdans workshopen avhållas under 2 hela dagar och deltagarna får en grundlig introduktion i till

dels maskdansens funktion i ett historisk perspektiv och maskdansens grundelementer utifrån ett

animistisk tankesätt, som naturligt vill påverka det fysiska såsom det mentala arbetet under

workshopen. Maskläggning /uttryck läras när deltagarna behärskar grunden i dansen.

Deltagarna vill också få en introduktion i den grönländska trumdansen och blir den musikform vi

använder oss av under hela workshopen. Det vill lägges stor vikt på själva den kreativa

inlärningsprocessen av dansen och arbetet med att hitta den specifika urkraften hos varje deltagare.

Maskdans workshopen avslutas med en uppvisning inför publik.

bottom of page