Text av Josefin Şîlan Karlsson
Inläst av Nils-Henrik Sikku